การรับประกันสินค้า

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้เลือกหมวกกันน็อค SHARK ของเรา เพื่อความปลอดภัยและความสุขขณะขับขี่ของคุณ เราได้ผลิตผลิตภัณฑ์นี้ด้วยการออกแบบด้วยความเอาใจใส่สูงสุดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคุณอย่างเต็มที่ เพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้โดยสาร คุณต้องเคารพกฎข้อควรระวังทั้งหมดเมื่อใช้รถจักรยานยนต์

การรับประกัน 5 ปีของ SHARK ช่วยให้ผู้ซื้อเริ่มแรกมั่นใจว่าข้อบกพร่องในการผลิตหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุหมวกกันน็อคจะอยู่ภายใต้การรับประกันของ SHARK

 

ลงทะเบียนรับประกัน วิธีลงทะเบียนรับประกัน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน 2+3 ปีของผลิตภัณฑ์ SHARK

การรับประกันปกติจะอยู่ที่ 2 ปี แต่หากลงทะเบียนลงในหน้าเว็บไซต์ จะได้รับการรับประกันเพิ่มเติมอีก 3 ปี แต่ในกรณีของสี จะรับประกันเพียง 2 ปี แต่ในกรณีชิ้นส่วนอะไหล่ Goggle จะมีระยะการรับประกัน 1 ปี นับเริ่มต้นจากระยะเวลาที่ซื้อ

ผู้ซื้อมีระยะเวลาสูงสุด 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อหมวกกันน็อคในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์ SHARK นั้น จะรับประกันผลิตภัณฑ์ในด้านความผิดพลาดใดๆจากการผลิตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งข้อบกพร่องของวัสดุซึ่งจะครอบคลุมโดยการรับประกันนี้

ในช่วงระหว่างการรับประกัน (2+3 ปี นับจากวันที่ซื้อ) หากมีปัญหาใด ที่อยู่ในขอบข่ายการรับประกันเกิดขึ้น บริษัทจะดำเนินการโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่บกพร่องให้ใหม่โดยให้อยู่ในสภาพเทียบเท่ากับหมวกกันน็อก ณ วันที่ซื้อ ค่าแรงใดๆที่โดยปกติชำระโดยตัวแทนจำหน่ายนั้น จะยื่นขออนุมัติก่อนทำการซ่อม ถ้าชิ้นส่วนที่เปลี่ยนจะต้องมีค่าขนส่งที่เกิดขึ้น ตัวแทนจำหน่ายจะครอบคลุมค่าขนส่งเหล่านี้สูงสุดไม่เกินค่าขนส่งในอัตราปรกติของบริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย

การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องจากการผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทไม่อาจรับผิดชอบสินค้าในกรณีต่อไปนี้:

  1. การตกหล่นหรือการเกิดอุบัติเหตุ
  2. การทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขทางเทคนิคโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม (การทากาว การติดปะหรือสิ่งยึดติดอื่น การตกแต่งสี การปรับสกรู ฯลฯ)
  3. การใช้หรือสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตราย (รวมทั้งใช้เมธิลแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดกระบังหมวก)หรือ แหล่งที่มีความร้อนสูง
  4. นำไปใช้งานไม่ถูกต้อง ในสภาพไม่ปกติ (เช่นใต้น้ำ) การขาดการดูแล หรือบำรุงรักษา
  5. ริ้วรอยที่เกิดจากการสึกหรอตามปกติของชิ้นส่วนที่เป็นผ้าภายใน หรือโฟม ลักษณะชิ้นส่วนภายนอก หรือกระบังหน้าของหมวก
  6. การสัมผัสกับแสงอัลตร้าไวโอเลตที่ผิดปรกติและต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีรูปลอกสำหรับตกแต่งนอกจากนั้น บริษัทไม่อาจพิจารณาเกี่ยวกับการใช้หมวกกันน็อกของแต่ละบุคคลว่าเป็นข้อบกพร่องที่ครอบคลุมอยู่ในปัญหาการรับประกัน เช่น ปัญหาเรื่องความสบายในการสวมใส่ ขนาด เสียงรบกวน หรือเสียงหวีดอากาศพลศาสตร์ ฯลฯ
     

     บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อการไม่มีหมวกกันน็อกใช้ชั่วคราวในขณะที่กำลังทำการซ่อมแซมแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของหมวก ไม่ว่ากรณีใดๆช่วงระยะเวลารับประกันสูงสุดคือ 5 ปี การเปลี่ยนชิ้นส่วนในระหว่างช่วงเวลารับประกันไม่ได้เป็นการขยายการรับประกันออกไปแต่อย่างใด.

การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกันทั้งหมดจะต้องทำที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ขายหมวกกันน็อกให้

การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกันจะได้รับการพิจารณานั้นก็ต่อเมื่อผู้ซื้อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับตัวแทนจำหน่ายทราบ พร้อมกับส่งรูปใบเสร็จในการสั่งซื้อ เพื่อให้ทางร้านตัวแทนจำหน่ายประสานงานกับทางศุนย์

ผลของข้อกำหนดและข้อจำกัดการรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงหลังจากพ้นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ซื้อ หลังจากหมดประกันแล้ว ถ้าคุณยังคงใช้หมวกกันน็อกนี้ต่อไปอย่างสม่ำเสมอ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนหมวกใบใหม่เพื่อผลประโยชน์ในการป้องกันและความสบายสูงสุดของคุณ

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยภายนอกบางอย่าง เช่น การสึกหรอทั่วไป การชนในบางลักษณะ อาจไม่เป็นผลดีต่อความปลอดภัยของหมวกซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันสำคัญ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและการรับประกันโดยใช้ชิ้นส่วนทดแทนจากรุ่นปัจจุบันล่าสุดที่ใช้ด้วยกันได้กับรุ่นที่เกี่ยวข้อง และไม่อาจรับประกันถึงความเข้ากันได้อย่างกลมกลืนของอุปกรณ์ประดับสีสันตรงกับเฉพาะรุ่น และ/หรือรุ่นที่ทำมาจำกัดเฉพาะ นอกจากนี้ สีที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลาอาจทำให้ไม่เข้าสีของชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่

ถ้าบริษัทไม่สามารถทำการซ่อมแซมด้วยเหตุผลทางเทคนิค หรือเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วน บริษัท จะดำเนินการนำเสนอลูกค้าโดยพิจารณาจากอายุของหมวกกันน็อก และอาจเปลี่ยนหมวกใบใหม่ที่เหมือนกัน หรือรุ่นที่เทียบเท่ากับรุ่นที่ผลิต ณ เวลาของการซ่อมแซม กรณีไม่มีรุ่นเดิมเหลืออีกแล้ว