คู่มือการใช้งานระบบไฟ LED SKWAL i3

โหมดการทำงาน

ระบบ LED มี 3 โหมดการทำงาน :

  1. เปิดเฉพาะไฟเบรกอัจฉริยะ
  2. เปิดระบบไฟแบบเปิดค้าง + ไฟเบรกอัจฉริยะ
  3. เปิดระบบไฟแบบกะพริบ + ไฟเบรกอัจฉริยะ

หากต้องการสลับไปตามโหมด
ต่างๆ ให้กดปุ่ม “เปิด/ปิด”
เมือกดแต่ละครั้ง ระบบจะสลับ
ไปยัง โหมดถัดไป

(1) ไฟ LED: ไดโอดเปล่งแสง
(2) ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดในโหมดไฟกระพริบคือ 12 ชั่วโมง
(3) ระยะเวลาการชาร์จโดยเฉลี่ยสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม 100% คือประมาณ 3 ชั่วโมง
(4) ดูค่าสถานะ “ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่” ได้ที่ถุงคู่มือ
(5) ความถี่ของการกะพริบไฟเบรกไฟ LED เมื่อเบรกปานกลางคือ 3 ครั้งต่อวินาที

(6) ความถี่ของการกะพริบไฟเบรกไฟ LED เมื่อเบรกฉุกเฉินคือ 5 ครั้งต่อวินาที
(7) ความสว่างของไฟเบรก LED ในโหมดไฟเบรกอัจฉริยะคือ: สูงสุด
(8) ความสว่างของการส่องสว่างของ LED ในโหมดเปิดค้าง: มาตรฐาน
(9) ความถี่ และความสว่างของการส่องสว่างของ LED ในโหมดไฟกระพริบ: 1 ครั้งต่อวินาที ที่ความสว่างสูงสุด

ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ (ระบบสแตนด์บาย)

  • ระบบ LED จะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ตรวจจับการเคลื่อนไหวใดๆ
  • ระบบจะออกจากโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติทันทีที่สัมผัสได้ถึงความเคลื่อนไหว

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

  • ระดับแบตเตอรี่จะแสดงทุกครั้งที่เปิดระบบ และเมื่อออกจากโหมดสแตนด์บาย (เปิด/ปิดอัตโนมัติ) โดยลำดับของไฟ LED จะกะพริบ
  • เมื่อระดับแบตเตอรี่ใกล้เหลือ 0% คุณยังคงสามารถเปิดระบบได้อีกครั้ง แต่ระบบจะปิดเกือบจะในทันที จากนั้นคุณจะต้องนำมันกลับมาชาร์จอีกครั้ง

ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อคุณเสียบสายชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ตัวแสดงสถานะการชาร์จจะแสดงระดับการชาร์จดังนี้:

ข้อควรระวัง และข้อแนะนำ

คำเตือน! การไม่ใช้งานเป็นเวลานานจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้ หากคุณไม่ต้องการใช้ระบบ LED หรือหมวกกันน็อคของคุณเป็นเวลานานกว่า 2 เดือน จำเป็นต้องเก็บหมวกกันน็อคโดยให้มีระดับแบตเตอรี่ระหว่าง 30 ถึง 70% ในระหว่างที่ไม่มีการใช้งาน โปรดตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ และหากจำเป็น ให้ดำเนินการชาร์จใหม่อีกครั้ง

คำเตือน! แบตเตอรี่เป็นสินค้าสิ้นเปลือง แบตเตอรี่จะค่อยๆ สูญเสียความสามารถในการชาร์จหลังจากใช้งานซ้ำและหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากการชาร์จแบตเตอรี่ใช้เวลาสั้นมาก แบตเตอรี่มีแนวโน้มที่จะหมดอายุการใช้งาน

คำเตือน! อย่าพยายามเปิดกลไกหรือถอดแบตเตอรี่ออก เนื่องจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

เพื่อรักษาแบตเตอรี่และยืดอายุการใช้งาน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้:

  • เราไม่แนะนำให้รอจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดก่อนจึงจะชาร์จใหม่ได้
  • เก็บหมวกกันน็อคไว้ในที่เย็นระหว่าง 5°C/48°F ถึง 20°C/61°/F เมื่อไม่ได้ใช้งาน